អូស្ត្រាលី​ផ្តល់​កម្ចី​ជាង ៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដល់​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​អាវុធ ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​ខ្លួន​ក្លាយជា​ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែល​នាំ​អាវុធ​ចេញ​ច្រើនជាងគេ – CEN