រុស្ស៊ី ៖ សាហាវ​មែន គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ២​នាក់ “​គ្រវាត់​អ្នកជំងឺ​” ចេញ​ពី​មន្ទីរពេទ្យ ព្រោះ “​មិន​ចង់​ព្យាបាល​” ពេល​សីតុណ្ហភាព ០​ដឺ​ក្រេ​! – CEN