អស់សំណើច ! ស្ត្រី​ជា​សហាយ​បន្លំ​ធ្វើ​តុក្កតា​សិច ពេល​ប្រពន្ធ​គេ​តាម​ទាន់​ – CEN