វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ​ទាក់ទាញ​អ្នកវិនិយោគ​ចិន​នៅ​កម្ពុជា ក្រោម​គោលនយោបាយ​ផ្លូវ​មួយ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​មួយ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN