អស្ចារ្យណាស់! បុរសក្លាហាន ហ៊ានជិះក្តាររំអិលលើទឹករលកកម្ពស់ ៣៥ម៉ែត្រ (វីដេអូ) – CEN