​ប៉ូលីស​ចាប់​វ៉ៃខ្នោះ​ក្មេងប្រុស​អាយុ ៧ ឆ្នាំ ព្រោះតែ​ទង្វើរ​មើល​គុណ​វាយ​បោចសក់​អ្នកគ្រូ​យ៉ាង​សាហាវ ដោយសារ​រឿង​មួយ​នេះ​…. (មានវីដេអូ) – CEN