រថយន្តក្រុង បើ​ធ្លាក់​ស្ពាន​ចូល​ទន្លេ​ នៅ​ឥណ្ឌា ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៣៦​នាក់​ – CEN