ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់់​នៅ​ផ្លូវ​២៧១ ម្តុំ​វត្ត​សន្សំ​កុសល ដែល​សង់​សំយាបផ្ទះ​រំលោភ​លើ​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​រំដោះ​ហើយ​ – CEN