ម្ចាស់​បំណុលទៅ​ទា​រលុយ​ជំពាក់ ត្រូវកូនបំណុលយក​ដំបង​វាយ​ឲ្យ​របួសធ្ងន់ ​ – CEN