ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​គូរ​គំនូរ ក្រោម​ប្រធានបទ “​ការស្រមើស្រមៃ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​-​ចិន ផ្ដោត​លើ​មិត្ត​ភាពល្អ​” – CEN