៩៩៩ រូប ៖ ពុំមែន​សម្លុត​ទេ​! គ្រាន់តែ​ចង់​ប្រាប់ថា កុំ​នឹកស្មាន​មានតែ​… ខ្លួនឯង​ណា៎ បងប្រុសៗ​ – CEN