គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​ជន​បំផ្ទុះ​ខ្លួនឯង​ក្បែរ​ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស​ស៊ី​រី ស្លាប់ និង​របួស​ជិត ១៥​នាក់​ – CEN