ប្តី​វ៉ៃ​ប្រពន្ធ ហើយ​អូស​ឡើងលើ​ផ្ទះ បណ្តាល​ឲ្យ​ធ្លាក់​ស្លាប់ នៅ​ស្រុក​សំពៅ​លូន​ – CEN