កូន​២​នាក់ ហូបបាយ ដែល​ម្តាយ​ដាក់​ថ្នាំពុល រហូត​ស្លាប់ ឯ​ម្តាយ​របួសធ្ងន់ ផ្តើមចេញពី​រឿង​ខឹង​ប្តី – CEN