បង្ហើប​ពី​ហេតុផល​ដែល Trump បញ្ឈប់​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​បន្ថែមទៀត​ – CEN