ចិន ៖ ចំណាយ​ទិញ​សម្លៀក​បំពាក់​សម្រាប់​ប្រពន្ធ ដោយ​សុខចិត្ត​ដើរ​ចម្ងាយ​ផ្លូវ ៤០​គីឡូ​មែត្រ ទៅផ្ទះ នា​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ប្រពៃណី​ – CEN