បុរស​ម្នាក់​បើក​ម៉ូតូ​ក្នុង​លឿន​ពេក គេច​ពី​មនុស្ស​ដើរ​ឆ្លងផ្លូវ​ក៏​ជ្រុល​ទៅបុក​ថូផ្កា​និង​បង្គោល​ភ្លើង ផុង​លលាដ៍ក្បាល​ស្លាប់​ – CEN