ឧទ្ធម្ភាចក្រ​ធ្លាក់បុក​ផ្ទះ នៅ​កាលីហ្វ័រញ៉ា ស្លាប់ ៣ និង​របួស ២​នាក់​ – CEN