​បុរស​ម្នាក់​​ចាប់​បាន​​​កង្កែប​​១​ក្បាល​​​ទំហំ​​​ប៉ុន​​​កូន​ក្មេង តែ​​មនុស្ស​​ជា​​ច្រើន​​អត់​​ជឿ ដោយ​ចោទថា… – CEN