ទោះ​ធ្វើ​មន្ត្រី​ការទូត​នៅ​ព្យុង​យ៉ាង អស់ ៥​ឆ្នាំ​ក្តី ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​រុស្សី មិន​ដែល​ជួប​មុខ​ផ្ទាល់​សោះ ជាមួយ គីម ជុង​អ៊ុន​ – CEN