ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គីសនី​ឆក់​ស្លាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់ និង​ឆេះ​ឃ្លាំង​អេតចាយ – CEN