ចុម​យក្ស​! មើល​កណ្តុរ​ចេះ​ងូតទឹក កក់​សាប៊ូ​… សំអាតខ្លួន​?! – CEN