«​កំពូល​ព្រះ​ច័ន្ទ​ឈាម​ពណ៌​បៃតង​» ដ៏​កម្រ​នឹងបង្ហាញវត្តមាន​នៅ​យ​ប់ ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា – CEN