ឪពុក​-​កូន និង​គូកន ៣ នាក់ រង​ការចោទប្រកាន់​ពីបទ​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ – CEN