ថ្នាក់ដឹកនាំ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​មាឃបូជា​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​វ​ឥ​ន្ទ​ញ្ញាណ ហៅ​វត្ត​ក្រោម​ – CEN