រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធម្មការ​បញ្ជា​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ចុះទៅ​ពិនិត្យមើល​បុគ្គល ធាន វុទ្ធី តាំងខ្លួន​ជា​ព្រះអរហន្ត​ – CEN