ម្តាយ​ម្នាក់រង​ការរិះគន់​ដូច​ព្យុះ ចំពោះ​ទង្វើ​ដាក់​កូនតូច​ខ្លួន​ឲ្យ​អង្គុយ​កន្លែង​គ្មាន​សុវត្ថិភាព​នៃ​ម៉ូតូច្នៃ ខណៈ​បើកបរ​យ៉ាង​លឿន (​មាន​វីដេអូ​) – CEN