ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​កូរ៉េខាងត្បូង រៀបចំ​កម្មវិធី “​អប់រំ​សីលធម៌​ព្រះពុទ្ធសាសនា រំលឹក​គុណ មាតា បិតា​” – CEN