អា​មេ​រិច បាញ់​សាកល្បង​ប្រព័ន្ធ​ស្ទាក់ចាប់​មី​ស៊ី​ល ប៉ុន្តែ​បរាជ័យ​ – CEN