គ្រាន់តែ​មក​យឺត​ពេល សមាជិក​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​ម្នាក់ សុខចិត្ត​លាលែង​ពី​តំណែង​ – CEN