សម្តេច​តេជោ​តេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើ​និស្សិត​ទាំងអស់​ត្រូវ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការសិក្សា​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ – CEN