នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ព្រមាន​ចាប់ខ្លួន លោក​សម រង្ស៊ី បើសិនជា​បង្ហាញមុខ នៅ​ប្រទេស​តំបន់​អាស៊ី​ – CEN