ស្ថានទូត​កម្ពុជា អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​១៣​នាក់ ចាញ់បោក​មេខ្យល់ ទៅ​ធ្វើការ​ខុស​ច្បាប់​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និង​ចិន​ – CEN