សាលាឧទ្ធរណ៍​សម្រេច​ឃុំខ្លួន​លោក​កឹម សុខ បន្ត បើទោះបី​មេធាវី​សុំអោយ​នៅក្រៅ​ឃុំ​ពាក់ព័ន្ធ​សុខភាព​មិន​ប្រសើរ​ – CEN