ចាប់​បងប្រុស​បង្កើត​ស្រវឹងខួប យក​ស្នរ​មុខ​ពីរ ចាក់​ប្អូនប្រុស បណ្ដាល​ឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ – CEN