រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រគល់ថវិកា ដើម្បីសាង​សង់​អគារធ្វើការ អគារសម្រាកព្យាបាល និងរបងក្លោងទ្វារ ជូនកងពលតូចអន្ដរាគមន៍លេខ ១២៨ តំបន់អូរអាឡៃ – CEN