ប្លន់​យន្ដហោះ ​លួចបាន​ប្រាក់​ជាង​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​ – CEN