ក្រសួងមហាផ្ទៃ​៖ គណបក្ស​សិទ្ធមនុស្ស មិនទាន់​បាន​រំលាយ ត្រឹមត្រូវ តាម​ច្បាប់​នៅឡើយ​ទេ​ – CEN