មេ​គ្រឿងញៀន ជិះឡាន​ទំនើប ជ្រក​ក្រោម​ស្បង់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ថៃ ត្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​សំណាញ់​ច្បាប់​ – CEN