ទឹកជំនន់ និង​រអិល​បាក់​ដី​នៅ​វៀតណាម សម្លាប់​មនុស្ស ៣៧​នាក់ ៤០​នាក់​ទៀត​បាត់​ខ្លួន​ – CEN