“​ស្តេច​ប្រដាល់​ថៃ​” បាន​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយ​មេអំបៅ​សៅ​លី​ញ Hu Yafei (​មាន​វីដេអូ​) – CEN