ព្រះ​នាង Kate ស្លៀកពាក់​ដូច​ជា​ម្តាយក្មេក​របស់​នាង គឺ​ម្ចាស់​ក្សត្រី Diana – CEN