អា​មេ​រិច​ព្រមាន​កុំ​ឲ្យ​ប្រទេ​សអា​មេ​រិច​ឡាទីន​ពឹង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​លើ​ចិន​ជ្រុល​ពេក តែ​ចិន​ចោទ​វិញ​ថា ​អា​មេ​រិច​មិន​គោរព​ប្រទេស​ទាំងនោះ​ – CEN