លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន អំពាវនាវ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ចូលរួម​ថែរក្សា​តម្លៃ នៃ​សន្តិភាព – CEN