ស្ពាន​អាកាស​ថ្មើរជើង ​នៅ​ជុំវិញ​ស្តុប​រង្វង់​មូល​នាងគ​ង្ហី​ង ជាប់​ស្តា​ត​អូឡាំពិក ការដ្ឋាន​សម្រេច​លទ្ឋផល​បាន ៥០% ហើយ​ – CEN