ជនជាតិ​ចា​រាយ​ពីរ​នាក់​យក​ផាវ​គ្រាប់បែក កែច្នៃ​បោក​យក​ត្រី ផ្ទុះ​របួស​ធ្ងន់​ – CEN