សួនសត្វ​នេះ ត្រូវ​បាន​រិះគន់​ជេរប្រទេច​យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះ​ទុក​ឲ្យ​ពស់ថ្លាន់​ស៊ី​កូន​ឆ្កែ​គួរឲ្យ​អាសូ​! – CEN