មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​បំផុត​កូរ៉េខាងជើង នឹង​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​កូរ៉េខាងត្បូង កំឡុង​ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក​ – CEN