យុទ្ធនាការ​ស្តារ លាង​លូ រយៈពេល​១​ខែ​នេះ​ខណ្ឌ​ដូនពេញ​ស្តារ​និង​លាង​លូ​បាន​២៧​ផ្លូវ​ស្មើនឹង​៥០% – CEN