ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ាន ៖ ជំរុញ​ឲ្យ​ទប់ស្កាត់​ការនាំចូល​គ្រឿងញៀន​នៅ​តាម​ច្រកព្រំដែន​ – CEN